Správná volba kola a pneumatiky

Pneumatiky mohou být správně udržovány pouze jsou-li vybrány v souladu s doklady vozidla a doporučeními výrobce.
Použití „pneumatik vyššího typu“ téhož rozměru je možné: vyšší kategorie rychlosti, tj. např. „H“ namísto „T“, nebo mají-li vyšší nosnost i rychlost.

Jsou-li pneumatiky zaměněny za pneumatiky jiného rozměru, musí být dodržena veškerá zákonná doporučení a směrnice, stejně jako doporučení výrobců vozidla pneumatik a kol. V každém případě je nezbytné sledovat zachování volného pohybu kola a příslušnou nosnost.

Pneumatiky nebo ráfky s rozměry, které nejsou uvedeny v technickém osvědčení vozidla mohou být montovány pouze tehdy, když výrobci vozidla a pneumatik vydají doklad, že nemají proti jejich použití námitky, nebo jestliže úřední místa vydají doklad o souhlasu po kontrole oficiálně uznaným znalcem**).

Pneumatiky pro osobní automobily s profilovým číslem 80 a 82 shodného rozměru mohou být zaměněny bez nového odsouhlasení a bez jakéhokoliv nového záznamu v dokladech vozidla, jestliže LI a SI zaměòující velikosti jsou stejného, nebo vyššího stupně.
Příklad: 155/80 R 13 79 T nahrazuje 155 R13 79T.
Pneumatiky s různou konstrukcí není povoleno používat na témže vozidle u osobních aut, karavanů a ostatních přívěsů za osobní auta: pneumatiky montované na jedno vozidlo musí všechny být buď radiální, nebo diagonální. (Výjimka: použití rezervní pneumatiky v nouzi.)

Stejná zásada platí pro volbu kol (ráfků): musí být používána pouze standardní kola schválená výrobcem a jím doporučená.

Šířky pneumatik uvedené v tabulkách na stranách 28 – 57 a 66 – 73 se vztahují na měrné ráfky (tučně vytištěné). V případě změny šířky ráfků o +1/2 palce, šířka pneumatiky se změní přibližně o 5 mm.

**) Výjimka: toto se nevztahuje na Velkou Británii.