Montáž pneumatik

Není-li pneumatika řádně namontována, může prasknout. Výbuchem uvolněná energie může být příčinou nebezpečných zranění, proto pneumatika musí být montována odborníkem.
Při montáži se smí používat jen schválené nástroje a lubrikanty.
Prosíme, dodržujte všechny montážní doporučení.

Předtím, než je vymontována stará pneumatika, je nutné vyšroubovat ventilovou vložku a ujistit se, že všechen vzduch unikl.

Nová pneumatika a ráfek musí mít odpovídající rozměry a musí být schváleny jako odpovídající kombinace pro dotyčný model vozidla. Používat se mohou jen ráfky správné velikosti, prosté rzi a v perfektním stavu. Nesmí být poškozeny, narušen jejich tvar nebo ojeté.

Při montáži nových pneumatik s duší použijte vždy nové duše. Jelikož se duše během provozu vytáhnou, je zde nebezpečí tvorby faldů při jejich novém použití a tak opětovně použité duše se mohou náhle roztrhnout.

Z bezpečnostních důvodů mají být bezdušové pneumatiky vždy montovány s novými ventily.

Jsou-li použity v bezdušových pneumatikách gumové ventily (snap-in), musí v každém případě být dodržena doporučení výrobce vozidla. Podložky ventilu (tj. podložka na ráfku samém nebo na těle ventilu) se musí namontovat jsou-li pro auto specifikovány pneumatiky třídy H, V, W, Y nebo ZR, aby se zajistilo, že se ventil při vyšších rychlostech neuvolní.

Vždy potřete patku pláště i dosedací plochu ráfku montážním lubrikantem, doporučeným výrobcem pneumatiky. Nikdy k tomu účelu nepoužívejte vaselinu nebo jiné ropné produkty. Při huštění pneumatiky musí být kolo pevně upevněno na montážním stroji. Nikdy nehustěte neupevněnou pneumatiku. Kdyby došlo k tomu, že taková volně ležící pneumatika by praskla, kolo by se vymrštilo a mohlo by okolo způsobit zkázu.

Udržujte rozumnou vzdálenost od jakékoliv pneumatiky, která je huštěna. Ujistěte se, že máte dostatečně dlouhou hadici, nejlépe spojenou s měřičem tlaku. Nikdy se nad huštěnou pneumatiku neohýbejte.

Při montáži bezdušových pneumatik je třeba dát pozor, aby patky pláště naskočily z prohloubení ráfku přes HUMP a přilehly k ramenům ráfku. K vyloučení prasklin v patce pláště, „naskakovaní tlak“ nesmí převýšit 330 kPa. Nenaskočí-li pneumatika na své místo ani při tomto tlaku, musí se tlak snížit, musí se zjistit a odstranit příčina a pak proces opakovat.

Pouze tehdy, jdou-li patky pláště správně usazeny na ramenech ráfku, může se hustící tlak zvyšovat na hodnoty, které zajistí pevné usazení a pevný záběr na ramena ráfku. Jakkoliv, tento „dosedací tlak“ nesmí převýšit hustící tlak uvedený v tabulkách o více než 50 %, nebo nesmí být vyšší než 400 kPa. Teprve potom se nastaví provozní tlak, specifikovaný výrobcem vozidla.

Namontované pneumatiky musí být dynamicky vyváženy, aby se docílilo hladké jízdy vozidla.