Montáž kola na vozidlo

Hodnoty osy auta, jako je sbíhavost, odklon a další prvky geometrie osy, musí být zkontrolovány a pokud je to nutné, upraveny tak, aby byly v mezích tolerance. Teprve pak je možné montovat nové pneumatiky.

Při montáži pneumatiky je třeba se ujistit, že kolo je správně centrováno na náboji. Je-li to nutné, je vhodné elektronicky vyvážit kolo i když je již namontováno na vozidle.

Ventily mají být montovány s ventilovými čepičkami – přednostně s jistícím prstenem – aby chránily vložku ventilu a vnitřek pneumatiky.

Směrové pneumatiky je nutno montovat tak, aby se otáčely ve směru šipky na bočnici, když se vozilo pohybuje dopředu.

Výjimka: Pro krátkodobé použití jako dočasná výpomoc v případě nouze; je ale nutné vrátit pneumatiku do správné pozice při první možné příležitosti.

Moderní asymetrické pneumatiky jsou nejčastěji ne směrové. Tyto pneumatiky musí být montovány s bočnicí označenou „vnější – outsider“ směřující ven od vozidla, aby se jejich asymetrický dezén optimálně využil.

Pneumatiky s kombinovaným dezénem, tj. jsou-li asymetrické a směrové, musí navíc být montovány na správou stranu vozidla, tj. vlevo nebo vpravo, aby byly dodrženy obě výše uvedené zásady montáže.