Nosnost a rychlost

Při určování minimálního hustícího tlaku nezbytného pro vozidlo, se musí vzít za základ povolená nosnost nápravy a maximální povolená rychlost vozidla.

Maximální nosnost pneumatiky vozidla je vyjádřena Indexem nosnosti.

::::::::::

Úprava nosnosti při změně rychlosti 1)
(převzato z ETRTO manuálu)

Rychlost vozidla
(včetně odchylky
okolo 9 km/hod)
Index rychlosti
H
%
V
%
W
%
Y
%
210 100 100 100 100
220 - 97 100 100
230 - 94 100 100
240 - 91 100 100
250 - - 95 100
260 - - 90 100
270 - - 85 100
280 - - - 95
290 - - - 90
300 2) - - - 85

1) Pro mezihodnoty rychlostí je povolena lineární interpolace nosnosti.
2) Pro rychlosti nad 300 km/hod správné hustící tlaky budou dohodnuty mezi výrobcem auta a pneumatik (nebo jejich národními asociacemi), při uvážení charakteristik vozidla a typu provozu.

::::::::::

Pro ZR pneumatiky bez označení LI se maximální nosnost udávaná v tabulkách od strany 36 dále vztahuje na rychlosti do 240 km/hod.

Pro rychlosti nad 240 km/hod se, prosíme, spojte s námi pro určení správné nosnosti a hustícího tlaku.

Mají-li být pneumatiky osobních automobilů používány s odklonem kola větší než 2°, prosíme, konzultujte nosnost a hustící tlak s námi.

Při absenci takové informace, je možné použít následujícího doporučení ETRTO pro pneumatiky a rychlosti nad 160 km/hod: Pro odklon kola vyšším než 2 ° až do 4 ° včetně, nosnost se lineárně snižuje od 100 % do 90 %.

Namísto snížení nosnosti pneumatiky může být zvýšen hustící tlak jako funkce nosnosti.

Hustící tlak vypočítaný pro příslušnou rychlost se musí násobit korekčním faktorem (f), který je uveden níže, bez ohledu na aktuální úhel odklonu > 2°:

f = 1
[1,0 - 0,01 x (nárust nosnosti jako %)] 1,25

::::::::::

Hodnota f pro níže uvedené úhly odklonu je pak:

Úhel odklonu 2,5° 3,5°
f 1,0 1,03 1,07 1,10 1,14

::::::::::

Všeobecně, úhel odklonu u vozidel by neměl přesáhnout 4°.

U vozidel s rychlostmi převyšujícími 270 km/hod, úhel odklonu by neměl přesáhnou 3 ° včetně všech odchylek.

Nosnost pneumatik ve dvojmontáži je 1,85 násobek nosnosti při jednomontáži.

Nosnosti uváděné v tabulkách pro pneumatiky osobních aut se mohou zvyšovat, jestliže pneumatiky jsou montovány na vozidla s následujícími nízkými maximálními konstrukčními rychlostmi, jestliže se současně zvyšuje hustící tlak (převzato v ETRTO manuálu):

Maximální dosažitelná rychlost (km/hod) 60 50 40 30 25
Nosnost (%) 110 115 125 135 142
Zvýšení hustícího tlaku (kPa) 10 20 30 40 50