Stárnutí pneumatik a jejich výměna

Jakmile klesne hloubka vzorku dezénu, klesne i brzdící schopnost pláště na mokré vozovce. Může dojít k aquaplaningu, a to i při nízké rychlosti – na pneumatikách s neadekvátní hloubkou vzorku kdykoliv. Z toho důvodu se mají pneumatiky vyměòovat tak brzy, jak je to jen možné, dříve než se objeví indikátory opotřebení (TWI). Tyto indikátory, které se nacházejí 1,6 mm nad dnem drážky vzorku, jsou povinně zabudovány do konstrukce pláště podle mezinárodních zákonů. Pneumatiky musí být vyměněny vždy, když je vzorek ojetý na minimální legální zbylou výšku vzorku nebo když došlo na plášti k neopravitelným škodám, a už z důvodů mechanických nebo pro jejich stáří. Stárnutí pneumatik může být výsledkem fyzikálních nebo chemických procesů a může narušit jejich výkon. Ke stárnutí dochází i u pneumatik, které byly používány jen málo nebo vůbec. K omezení procesů stárnutí používáme zvláště odolné směsi a navíc přidáváme zpomalovače stárnutí. Naše pneumatiky jsou komponovány tak, aby normální opotřebení, kterým se dosáhne zbylé hloubky vzorku 1,6 mm, nastalo mnohem dříve než nastane doba, kdy se procesy stárnutí projeví. Aby bylo jisté, že se plně využije celé dlouhé životnosti pneumatiky, doporučujeme, aby byla vzata do užívání během prvního roku od její výroby. Staré pneumatiky by měly být používány pouze tehdy, jestliže byly předtím normálně pravidelně užívány. Takové pneumatiky by neměly být měněny do skladu, ale měly by být používány až do jejich plného ojetí.

Nikdy nemontujte použité pneumatiky, jejichž předchozí osud neznáte.

Pneumatiky pro karavany a přívěsy za osobní automobily stárnou obzvláště rychle. Jejich věkového limitu – nezávisle na provozních podmínkách – může být dosaženo dříve, než jsou ojety. Doporučujeme jejich výměnu po 6 letech. Pneumatiky pro karavany a přívěsy za osobní automobily, které jsou schváleny pro rychlosti do 100 km/hod v jejich technických osvědčeních, nesmí podle zákona být starší než 6 let od data výroby.

Když je nutné montovat nový plášť, může se použít rezervní pneumatika za předpokladu, že je v dobrém stavu a skutečně není příliš stará. Použití rezervní pneumatiky, která je již řadu let stará, v souboru s novými pneumatikami, může každopádně snížit jejich celkový výkon, protože technologie výroby pneumatik mezitím pokročila. Šest let stará pneumatika nemůže podat výkon na takové úrovni, jaké dosahují moderní verze pneumatik. Je-li rezervní pneumatika starší než 6 let, může být používána jen v případech nouze, na dojetí.

Pneumatiky, které již jsou nepoužitelné (ojeté, příliš staré, poškozené apod.) mají být předány dealeru pneumatik.