Poškození pneumatik

Při poškození pneumatik je většinou na vině nesprávný hustící tlak, proto doporučujeme jeho pravidelnou kontrolu každé 2 týdny. Jestliže vůz je po jízdě a pneumatiky jsou teplé, je normální, že se tlak v pneumatice zvyšuje. Proto takto zvýšený tlak nesnižujte.

Rovnoměrný, klidný styl jízdy je prospěšný pro pneumatiky i životní prostředí. Rychlá akcelerace, brždění se zablokovanými koly a trhané jízdní manévry zkracují životnost pneumatik.

To se vztahuje stejně tak i na další typy namáhání pneumatik, jako jsou jejich odírání o obrubníky chodníků, terénní jízdy po hrubém povrchu. To může způsobit skryté i viditelné poškození pneumatik

Rovněž náhlé trhání volantem může vést k poškození pneumatik Všechny pneumatiky na autě je nutné kontrolovat pro včasné zjištění jejich možného poškození.

Přetěžování pneumatik (nadměrnou rychlostí nebo přetěžováním) je nutné vyloučit. Obojí vede ke stejným důsledkům, jako podhuštění.

Rovnoměrné opotřebení prodlužuje životnost pneumatik. Záměna pneumatik zepředu dozadu a naopak v příslušných intervalech se doporučuje v závislosti na tom, kdy je vozidlo v servisu, ale přibližně každých 5 až 10 000 km.

Přezouvání zimních a letních pneumatik je ideální příležitostí pro změnu pozic kol. Na autech s předním náhonem to obzvl᚝ vede ke zvýšení hospodárnosti. Při změnách pozic kol je nutné dodržovat pokyny v instrukční knížce.

Pro téměř všechny auta je rotační přesun kol z osy na osu povolen. V některých případech změna křížem (diagonálně) může být rovněž prospěná, jelikož se tím změní směr otáčení pneumatik. To neplatí pro směrově orientované pneumatiky. Je nutno rovněž kontrolovat vyvážení kol.

Vysoký standard kvality pneumatik, kol a vozů – zajišťovaný výše uvedenými opatřeními a doporučeními – může být udržen pouze pravidelnou kontrolou všech relevantních faktorů.