Skladování pneumatik

Jsou-li pneumatiky skladovány v nevyhovujících podmínkách, nebo nejsou-li správně uložen,y mění své fyzikální vlastnosti. To může vést k zkrácení jejich životnosti; mohou změnit své vlastnosti natolik, že se mohou stát neupotřebitelnými. Ideální skladovací podmínky jsou definovány v ISO 2230. Pneumatiky správným způsobem skladované ve správném prostředí si podrží své vlastnosti prakticky nezměněné po dobu několika let.

Volné skladování pneumatik ve vzduchu, třebaže pod ochrannou plachtou, není dovoleno.

Skladiště pro pláště a duše má být chladné, suché, tmavé a má být pomalu, ale dobře větrané.

Skladovací teplota nesmí přesáhnout normální pokojovou teplotu. Ve vytápěných prostorách musí být pneumatiky chráněny před tepelným zdrojem zastíněním.

Pneumatiky musí být chráněny před přímým slunečním svitem a trvalými změnami vzduchu (průvan). Jelikož ozon je zvláště škodlivý, nesmí být ve skladišti žádný jeho zdroj.

V prostorách, kde se skladují pneumatiky nemají být skladovány rozpouštědla, ropné výrobky – např. pohonné hmoty, mazadla, lubrikanty, chemikálie apod. a pneumatiky s nimi nesmí přijít do kontaktu.

Je nutné zajistit, aby pneumatiky nebyly skladovány pod tlakem (pod váhou naskládaného sloupce nebo jiným zevním tlakem) k vyloučení jejich popraskání.

Minimální doba skladování pomáhá předejít škodám.Pneumatiky na ráfcích

Pneumatiky bez ráfků