Doporučení k zajištění bezpečnosti pneumatik

Doporučení k zajištění bezpečnosti pneumatik pro řidiče a vlastníky vozidel:

Pneumatiky potřebují pravidelnou péči, mají-li Vám i ostatním účastníkům silničního provozu zajistit bezpečnost. Dodržujte prosím proto následující pravidla:

 1. Tlak v pneumatikách musí být trvale udržován na předepsaných hodnotách, které jsou uvedeny buď v instrukční knížce vozidla anebo na vozidle samém. Tento tlak se vztahuje na chladné pneumatiky – nikdy nesmí být nižší. Pneumatiky, které se zahřály, např. jízdou, mají tlak vyšší. Nikdy nesnižujte tlak na zahřátých pneumatikách, protože pak by tlak na chladných pneumatikách klesl pod předepsané hodnoty.

  Tlak je nutné kontrolovat každých 14 dnů na chladných pneumatikách. Nikdy nezapomeòte zkontrolovat i rezervu.

  Je-li tlak příliš nízký, pneumatika se příliš zahřívá a může to vést k jejímu vnitřnímu poškození.

  Při vysokých rychlostech se pak může běhoun odloučit a pneumatika tak může prasknout. Poškození pneumatiky, které nemusí být ani viditelné, se nenapraví tím, že se pneumatika dodatečně nahustí na správné hodnoty!
 2. Přes obrubníky je nutné jezdit pomalu, a je-li to možné, najíždět na ně kolmo. Nejezděte přes obrubníky, jsou-li vysoké, nebo mají-li ostré hrany, stejně tak ani přes jiné předměty těmito vlastnostmi (kameny). To vše může vést k neviditelným poškozením pneumatiky, které mohou později vyvolávat problémy – pneumatika může prasknout při jízdě ve vyšších rychlostech.
 3. Pravidelně kontrolujte pneumatiky, zda nejsou poškozeny kameny, hřebíky apod., které pronikly do pláště, stejně tak zda nedošlo k proříznutí, protržení či vyboulení (na bočnici). Cizí tělesa mohou rovněž poškodit vnitřek pláště. Nechte odborníka pro pneumatiky posoudit, jestli je možné poškozenou pneumatiku opravit. Je-li oprava nemožná nebo sporná, pneumatiku vyměòte. Poškozená pneumatika může prasknout.
 4. Nikdy nepoužívejte použité pneumatiky, jejichž předchozí osud neznáte. Pamatujte rovněž na to, že pneumatiky stárnou, a to i tehdy, jsou-li používány málo nebo vůbec. Nebyla-li Vaše rezerva léta používána, můžete ji použít jen ve stavu nouze na dojetí – jet při tom musíte opatrně.
 5. Kontrolujte hloubku vzorku dezénu na Vašich pneumatikách pravidelně. Ojetý vzorek zvyšuje riziko aquaplaningu. Ujistěte se, že výška dezénu odpovídá zákonným předpisům.