Název projektu: Rozvoj odborné úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců ve společnosti PNEU PLUS s.r.o.

eu esf opzČíslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011572Cíle projektu

Projekt je financován za finanční podpory Evropské unie.

Vedení společnosti si stanovilo za cíl takové odborné školení zaměstnanců, které bude mít za cíl úspěšně je adaptovat na nově vznikající potřeby trhu. Hlavním přínosem projektu je dosažení vyššího stupně pružnosti firmy.

Cílem projektu je prohloubit profesní znalosti a dovednosti pracovníků společnosti PNEU PLUS s.r.o. napříč všemi úrovněmi řízení a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Zvýší se tím kvalifikace zaměstnanců žadatele, adaptabilita na nové podmínky a vzroste konkurenceschopnost jak jednotlivců na trhu práce, tak i společnosti žadatele.